Opdrachtverklaring

In de sfeer van een open huis wil ’t Pandje een warm nest creëren voor chronisch zorgbehoevende bejaarden. Een huis waar onze ouderen met respect en genegenheid omarmd worden door alle medewerkers, vrijwilligers en studenten. We kiezen er heel bewust voor om te werken in kleinschalige leefgroepen waar zorg en ontspanning op maat aangeboden worden. ’t Pandje wil verder ook een huis zijn met aandacht voor een waardig levenseinde. Indien onze bewoners palliatieve zorgen nodig hebben staat een palliatief begeleidingsteam elke dag klaar met ondersteuning en advies.

Ook voor de familieleden van onze bewoners wordt ’t Pandje een beetje “een nieuwe thuis”. We vinden het heel belangrijk dat zij zich hier thuis en welkom voelen!

’t Pandje is verder een ondersteunende partner in de buurtwerking en stimuleert de  samenwerking met lokale sociale initiatieven.

We willen als voorziening onze bestaande expertise in de begeleiding van onze bewoners met dementie verder uitbouwen en professionaliseren.

Ten slotte streven we er naar een huis te zijn waar professionele medewerkers en vrijwilligers zich ten volle kunnen ontwikkelen. Dit in een klimaat met een open en eerlijke communicatie met respect voor elkaar.