Werking

In de vijf hectaren grote tuin van het Kapucijnenklooster, een oase van rust en kalmte vlakbij het centrum van de stad Izegem, wil ’t Pandje in een sfeer van openheid een thuis met nestwarmte creëren voor chronisch zorgbehoevende en dementerende bejaarden.
In belevingsgerichte kleinschalige leefgroepen worden de bewoners benaderd met respect voor hun autonomie en voor hun unieke levensloop.

Het kamergebeuren is ondergeschikt aan de leefgroepenwerking. Tegelijkertijd wordt een zorg-, ontspannings- en dienstenpakket op maat aangeboden in samenspraak met familie en personeel.

Voor de fysisch zorgbehoevende senioren staat het kamergebeuren centraler.

Door een intensieve samenwerking met vrijwilligers, scholen, buurt en andere organisaties proberen we mogelijkheden te creëren om sociale contacten te onderhouden en te stimuleren. We proberen onze vrijwilligers te betrekken in het aanbod van individuele en groepsactiviteiten, als extra ondersteuning van ons animatieteam.

’t Pandje beschikt over een team van kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, animatoren en een muziektherapeute. Maandelijks wordt samen met de directie een activiteitenprogramma opgesteld. Zowel interne als externe activiteiten worden aangeboden. Advies en suggesties van bewoners zijn belangrijk.